گروه کاربران لینوکس زنجان

زنجان‌لاگ اجتماع آزادی از دوست‌داران گنو/لینوکس است که بیشتر در شهر زنجان زندگی می‌کنند. ما به گرمی به کسانی که تمایل دارند به اجتماع ما بپیوند، خوش‌آمد می‌گوییم.

لوگو لاگ

وضعیت: غیرفعال

وبسایت

زنجان‌لاگ اجتماع آزادی از دوست‌داران گنو/لینوکس است که بیشتر در شهر زنجان زندگی می‌کنند. ما به گرمی به کسانی که تمایل دارند به اجتماع ما بپیوند، خوش‌آمد می‌گوییم.