اصلاح اشکالات مربوط به مسیریابی نقشه osm با کمک سایت

http://tools.geofabrik.de/osmi 

 

ابتدا از قسمت view گزینه routing را انتخاب کنید

در قسمت overlays انواع اشکالات مربوط به مسیریابی رو داریم

میتوانید بر حسب نیاز هر کدام یا تمام موارد رو تیک بزنید تا اشکالات مربوط به آن را روی نقشه نمایش دهد

در گروه Unconnected major roads اشکالات مربوط به عدم اتصال مسیرهای اصلی را داریم که به سه دسته تقسیم می شوند:

دسته اول <1m distanceکه مهم تر هم هست گزارش عدم اتصال دو مسیر است که فاصله شان کمتر از یک متر است و با نقاط قرمز پر رنگ روی نقشه شخص شده اند

دسته دوم 1-2m distance مربوط به عدم اتصال دو مسیر است که فاصله شان بین یک تا دو متر است که با نقاط قرمز کم رنگ روی نقشه مشخص شده اند

دسته سوم 2-5m distance مربوط به عدم اتصال دو مسیر است که فاصله شان بین دو تا پنج متر است که با نقاط قرمز کم رنگ تر روی نقشه مشخص شده اند

توضیح مهم: دقت کنید که اینها لزوما نمیتواند به معنای وجود اشکال روی نقشه باشد ممکن است مانعی مثل دیوار یا هر چیز دیگری بین دو مسیر باشد که ثبت نگردیده است پس لطفا قبل از اصلاح دقت نمایید

در گروه Unconnected minor roads اشکالات مربوط به عدم اتصال مسیر به مسیرهای فرعی با اهمیت کم مثل footway,alley… که به سه دسته تقسیم میشوند:

دسته اول <1m distance گزارش عدم اتصال دو مسیر است که فاصله شان کمتر از یک متر است که با نقاط زرد پر رنگ روی نقشه مشخص شده اند

دسته دوم 1-2m distance مربوط به عدم اتصال دو مسیر است که فاصله شان بین یک تا دو متر است که با نقاط زرد کم رنگ روی نقشه مشخص شده اند

دسته سوم 2-5m distance مربوط به عدم اتصال دو مسیر است که فاصله شان بین دو تا پنج متر است که با نقاط زرد کم رنگ تر روی نقشه مشخص شده اند

توضیح مهم: دقت کنید که اینها لزوما نمیتواند به معنای وجود اشکال روی نقشه باشد ممکن است مانعی مثل دیوار یا هر چیز دیگری بین دو مسیر باشد که ثبت نگردیده است پس لطفا قبل از اصلاح دقت نمایید

در گروه Duplicate ways اشکالات مربوط به مسیرهایی است که دوبار روی هم ثبت شده اند که با خطوط آبی رنگ مشخص شده اند

در گروه Islands اشکالات مربوط به عدم اتصال یک یا چند مسیر به شبکه معابر است (عدم اتصال فیزیکی یک یا چند مسیر به شبکه معابر یا اتصال توسط یک مسیری که برای خودرو محدود شده است) که با خطوط بارنگ بنفش مشخص شده اند

مثال اگه یک مسیر residential تنها توسط یک مسیر footway به شبکه معابر متصل شده باشد این هم اشکال Islands خواهد داشت

در گروه Sinks and sources اشکالات مربوط به مسیرهای یک طرفه است که منبع یعنی ورودی آن یا خروجی آن به شبکه معابر متصل نیست یا با یک مسیر محدود متصل است و با رنگ مشکی روی نقشه مشخص شده اند

با انتخاب آبجکت یا اشکال مورد نظر و زوم روی آن می توانید از بالای صفحه یعنی 1: کل آن قسمت را در  ویرایشگرهای I:id یا j:josm یا p:potlatch باز کنید 

یا از سمت راست صفحه می توانید همان مسیر را در ویرایشگرهای I:id یا j:josm یا p:potlatch باز کنید

و بعد از اصلاح آپلود نمایید (توجه داشته باشید که مواردی که اصلاح می کنید حدود یک تا دو روز طول می کشد تا سایت آن رو بصورت اشکال نشان ندهد) یعنی این سایت هر یک یا دو روز اطلاعات را بروزرسانی میکند.