JOSM- ویرایش با جزئیات

مشارکت‌کنندگان در OpenStreetMap قسمت اعظم وقت خود را صرف ویرایش می‌کنند. هرچه بیشتر ویرایش کنید، مطالب بیشتری می‌آموزید و امتیاز بیشتری می‌گیرید. این فصل از learnOSM شامل آموزش‌هایی‌ست که به شما کمک می‌کند تا ویرایش توسط JOSM، که ویرایشگر مورد استفاده بسیاری از نقشه‌کش‌هاست و بسیار بهتر از iD قابل پیکربندیست را آموزش ببینید.