کاربران گنو/لینوکس ایلام

گروه کاربران گنو/لینوکس ایلام یا «ایلام لاگ» گروهی مستقل، مردم‌نهاد، ناسودبر و عمومی از کاربران رایانه علاقه‌مند به گنو/لینوکس ساکن ایلام می‌باشد

لوگو لاگ

وضعیت: فعال

گروه کاربران گنو/لینوکس ایلام یا «ایلام لاگ» گروهی مستقل، مردم‌نهاد، ناسودبر و عمومی از کاربران رایانه علاقه‌مند به گنو/لینوکس ساکن ایلام می‌باشد