نحوه مرزبندی محلات در osm

ادیتور id

قبل از شروع این آموزش میبایست توضیحی درخصوص مرزبندی ها و مراتب آن داشته باشیم. boundary administrator. تقسیمات مناطق / حوزه های قضایی که توسط دولت ها یا سازمان های دیگر برای اهداف اداری شناخته شده اند.به عبارت دیگر مرزبندی های سیاسی که توسط دولت ها پذیرفته هستند و آنها را در نقشه osm با تگ boundary=administrator نشانه گذاری میکنیم. این تگ به راه های مختلفی استفاده میشود ممکن است برای راه ها یا بصورت ریلیشنی(relation) که مجموعه ای از راه ها را شامل میشوند بکار برده شود.

این تقسیمات از گروه های بزرگ مثل ایالت ها تا مناطق کوچک و حومه شهر‌ها و محلات را شامل میشود و میزان سطح آنها بوسیله تگ admin-level که از ۱ تا ۱۱ درجه بندی شده برچسب گذاری میشود. ما در ایران برای مناطق مختلف به شرح زیر admin-level های استاندارد osm را بکار میبریم:

۴- استان

۶- شهرستان

۷- بخش

۸- شهر / دهستان

۹- روستا

۱۰- تقسیمات درون شهری(مثل مناطق شهری)

۱۱ - تقسیمات درون شهری(مثل محلات و نواحی)

==============================================

برای رسم محلات در osm مراحل زیر را دنبال میکنیم ما از ویرایشگر id که همان ویرایشگر سایت openstreetmap.org هست استفاده میکنیم.

۱- ابتدا وارد سایت مذبور شده و وارد حساب کاربری خود شوید و اگر حسابی ندارید یکی ایجاد کنید

۲- بخشی از نقشه را که میخواهید ویرایش کنید پیدا کنید

تصویر ۰

۳- اطراف محله(لبه های بیرونی) را بوسیله چند خط که به هم متصل هستند محصور کنید.تگ های زیر را به هر خط نسبت دهید.تعداد خطوط بسته به تعداد محله های هم مرز با محله مذکور است.

تگ boundary=administrator تگ admin-level=11 تگ name=اسم خط(مثلا مرز محله الف و ب)

تصویر ۱

تصویر ۲

۴- یک ریلیشن جدید از نوع boundary=administrator ایجاد کنید و خطوط را یک به یک به آن اضافه کنید.نام ریلیشن نام محله است ترجیحا به فارسی و انگلیسی وارد کنید (و هر زبان دیگری که تسلط دارید)

تصویر ۳ تصویر ۴ ۶- محله مورد نظر را از نظر سایر محله های اطراف بررسی کنید اگر با محله های اطراف مرز مشترک دارد نیاز به رسم مجدد مرز نیست و میتوانید از همان مرزها برای محله استفاده کنید و آنها را به ریلیشن مختص محله جدید هم بیفزایید فرض کنید قصد داریم مرز سه محله به شکل زیر و در همسایگی هم رسم کنیم

تصویر ۵

تصویر ۶

محله A را رسم میکنیم:

محله A و B با هم در خط ۴ اشتراک دارند پس شما میبایست خط ۴ را در هر دو ریلیشن محله A و B داشته باشید و خط ۵ را در امتداد آن رسم میکنیم و آنرا نیز به ریلیشن اضافه میکنیم.خطوط دیگر را از نظر همسایگی بررسی میکنیم میتوانیم بجای خطوط ۱ و ۲ و ۳ از یک خط استفاده کنیم چراکه هیچ محله ای در همسایگی این خطوط نداریم اما ما در این مثال بصورت مجزا رسم کرده ایم ؛آنها را نیز به ریلیشن اضافه میکنیم .

۷- از قسمت تگ ها تگ place=neighbourhood را به ریلیشن بیفزایید

۸-همچنین تگ admin-level=11 را وارد نمایید

تصویر ۷

خسته نباشید شما یک محله را به osm اضافه کرده اید

==============================================

توجه کنید که:

  • هنگام رسم خطوط در سایر اطلاعات نقشه خللی وارد نکنید
  • خطوط را به راه ها و سایر اجزاء نقشه متصل نکنید
  • خواهشمندم خلاقیت به خرج ندهید و مطابق استاندارد نقشه را رسم کنید
  • از وارد کردن اطلاعات فرضی خودداری کنید حتما به استناد اطلاع قبلی یا منبع معتبر ویرایش کنید

ویدیو آموزشی: