گروه کاربران لینوکس اردبیل

اردبیل‌لاگ اجتماع آزادی از دوست‌داران گنو/لینوکس است که بیشتر در شهر اردبیل‌ زندگی می‌کنند..

لوگو لاگ

وضعیت: فعال