گروه کاربران لینوکس اهواز

اهواز‌لاگ اجتماع آزادی از دوست‌داران گنو/لینوکس است که بیشتر در شهر اهواز زندگی می‌کنند. ما به گرمی به کسانی که تمایل دارند به اجتماع ما بپیوند، خوش‌آمد می‌گوییم.

لوگو لاگ

وضعیت: فعال

وبسایت

رویداد‌های لاگ

اهواز‌لاگ اجتماع آزادی از دوست‌داران گنو/لینوکس است که بیشتر در شهر اهواز زندگی می‌کنند. ما به گرمی به کسانی که تمایل دارند به اجتماع ما بپیوند، خوش‌آمد می‌گوییم.